Carl Gustaf Tessin
1695–1770

När Nicodemus Tessin d.y. dog 1728 utsågs Carl Gustaf Tessin till överintendent, vilket borgade för att Stockholms slott skulle byggas helt efter faderns ritningar. Han var inte praktiserande arkitekt, men en stor konstkännare.

Slottets interiörer är utförda efter ett mycket gott samarbete mellan Carl Gustaf Tessin och Carl Hårleman. Dessa två befann sig i olika omgångar i Paris, tidens viktigaste plats för influenser av moderna konstideal.

Under sin tid som minister i Wien gjordes besök i Venedig, främst för att rekrytera konstnärer till Stockholms slott. Hans privata konstsamling är i dag grunden till Nationalmuseums samling.

Tessin understödde den franska konstnären Guillaume Thomas Raphaël Taravals förslag om att undervisa svenska ungdomar i teckning. Därigenom skapades Kongl. Ritakademin, som idag är Kungliga Konsthögskolan.

Rikssalen. Carl Gustaf Tessins och Carl Hårlemans bearbetning av Nicodemus Tessins projekt. "Takets listverk har uteslutits och atlanterna ersatts av sittande kvinnofigurer".

Carl Gustaf Tessin

Carl Gustav Tessin av Gustaf Lundberg år 1761.

Slottsarkitekt
Carl Gustaf Tessin